beknopt jaaroverzicht 2016

Header Bedrijfsresultaat
Ymere is financieel gezond.

We hebben de bedrijfskosten aanzienlijk verlaagd en huurders gaven ons een goed en hoger cijfer voor dienstverlening.

We brachten onze leningenportefeuille verder terug en investeerden fors in onze woningen.

Infographic We brachten onze leningenportefeuille verder terug en investeerden fors in onze woningen.

We kregen een bovengemiddeld goed oordeel in de onafhankelijke benchmark van brancheorganisatie Aedes.

Met de hoogste A-score op zowel bedrijfslasten als huurdersoordeel behoren we tot koplopers van de sector.

Infographic A-score

Door de gestegen huizenprijzen is de marktwaarde van ons bezit gestegen. Dat is echter rijkdom op papier, waar onze huurders niets aan hebben. Het zorgt voor een stijging van de verhuurderheffing, waardoor we minder kunnen investeren in ons bezit.

Dummy boekje Jaarstukken 2016 van Ymere

Lees hier de volledige versie van de Jaarstukken 2016

jaarstukken 2016