beknopt jaaroverzicht 2016

Header Betaalbaarheid
Met de Samenwerkende Huurdersorganisatie Ymere (SHY) kwamen we een gematigde huurverhoging overeen.
Infographic gemiddelde huur sociale woning 533 euro Ymere

De gemiddelde huurverhoging voor sociale huur voor alle inkomensgroepen kwam uit op 1.77% (t.o.v. 2,4% in 2015). De gemiddelde huur van onze sociale huurwoningen bedroeg €533.

Infographic We hebben 79,7% van onze sociale woningen verhuurd aan mensen die recht hebben op huurtoeslag.

We hebben 79,7% van onze sociale woningen verhuurd aan mensen die recht hebben op huurtoeslag.

Infographic We hebben 99,2% van de sociale verhuringen passend toegewezen (d.w.z. onder de relevante aftoppingsgrens).

We hebben 99,2% van de sociale verhuringen passend toegewezen (d.w.z. onder de relevante aftoppingsgrens).