beknopt jaaroverzicht 2016

Header Strategie 2016+
Onze ambities en financiële koers hebben we vastgelegd in onze nieuwe Strategie 2016+.

Onze kerntaak is het zorgen voor goede en betaalbare woningen voor mensen met een bescheiden inkomen in de Metropoolregio Amsterdam. We hebben zeven strategieën en bijbehorende projecten geformuleerd om de strategie te implementeren. Van herijking van de portefeuillestrategie tot de aanpak van actief matchen van huurder en woning. En van huurbeleid tot een duurzaamheidsvisie. Betaalbaarheid, beschikbaarheid, huurderstevredenheid en het verhogen van wooncomfort zijn hierbij belangrijke doelstellingen. Hierbij hebben we nauw samengewerkt met huurdersverenigingen en gemeenten. Vanuit deze strategie geven we onze organisatie ook in 2017 verder vorm.

Illustratie Actief matchen van vraag en aanbod, van huur en inkomen.

Actief matchen van vraag en aanbod, van huur en inkomen.

Zodat onze huurders passend en betaalbaar wonen.

Illustratie Prijs-kwaliteit hangt samen met locatie.

Prijs-kwaliteit hangt samen met locatie.

Zodat we onze huurders meer variatie kunnen bieden.

Illustratie Meer aandacht voor het onderhoud van de woning.

Meer aandacht voor het onderhoud van de woning.

Om meer kwaliteit te bieden aan onze huurders.

Illustratie Samenwerken aan onze wijken.

Samenwerken aan onze wijken.

Om het woongenot van onze huurders te vergroten.

Illustratie Nieuwe vormen van verbinding.

Nieuwe vormen van verbinding.

Zodat wij bij onze huurders en stakeholders betrokken zijn, en zij bij ons.

Duurzaam denken en doen.

Zodat we er ook in de toekomst voor onze huurders kunnen zijn.

Illustratie Een wendbare en efficiente organisatie.

Een wendbare en efficiente organisatie.

Zodat we kunnen blijven inspelen op de wensen van onze huurders.