beknopt jaaroverzicht 2016

Header Tevreden huurders
Huurders gaven ons een goed en hoger cijfer voor dienstverlening.

We spraken met onze huurders en hun vertegenwoordigers in de lokale huurdersorganisaties en de huurderskoepel SHY.

Infographic 1650 leden klantenpanel

Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn onder andere de huurdersvisie, de huurverhoging 2016 en het concept-ontwerpvoorstel DAEB/niet-DAEB.

Met ontmoetingen, klantenpanelavonden en ons digitaal klantenpanel met 1.650 leden verdiepten we ons in elkaars denkbeelden, behoeften, zorgen en wensen.

We hebben minder klachten ontvangen dan in 2015 en we hebben de klachten sneller afgehandeld.

Infographic vrouw met koptelefoon en microfoon.

Onze huurders waren zeer tevreden over het uitvoeren van reparatieonderhoud en over het betrekken van een woning.

Infographic juichende mensen

Aandachtspunten zijn: tijdig reageren, volledig helpen en duidelijk zijn in de communicatie.

Infographic aandachtspunten Ymere