beknopt jaaroverzicht 2016

Header Vernieuwing Woningvoorraad
We investeerden fors meer in het verbeteren van ons bestaand sociale woningbezit.  

We kiezen steeds vaker voor renoveren in plaats van slopen en nieuwbouw. Dat is niet alleen goedkoper, maar ook duurzamer.

Infographic We kiezen steeds vaker voor renoveren in plaats van slopen en nieuwbouw. Dat is niet alleen goedkoper, maar ook duurzamer.

We gaven €92 miljoen uit aan het verbeteren van bestaande woningen (t.o.v. €66 miljoen in 2015).

Infographic We gaven 92 miljoen uit aan het verbeteren van bestaande woningen (t.o.v. 66 miljoen in 2015).

Het resultaat voor huurders is een flinke verhoging van het wooncomfort en besparingen op het energieverbruik.

We leverden 43 nieuwe sociale huurwoningen op.

Infographic 43 nieuwe sociale woningen Ymere

Daarnaast realiseerden we 23 sociale huurwoningen voor starters en statushouders in het voormalig Ymere-kantoorpand de Maurits in Amsterdam.

Infographic We realiseerden 23 sociale huurwoningen voor starters en statushouders in het voormalig Ymere-kantoorpand de Maurits in Amsterdam.

Door veranderende wetgeving behoort nieuwbouw van koopwoningen niet langer tot het domein van Ymere. Lopende projecten worden afgerond of overgedragen.
Die transitie verklaart waarom Ymere in 2016 nog 457 koopwoningen en 84 vrijesectorhuurwoningen heeft opgeleverd.

Van deze koopwoningen is bijna de helft (184) aan beleggers verkocht. De woningen zijn daarna verhuurd de vrije sector, waarvan 76 in het middensegment.
Nu de economische crisis en bijbehorende onzekerheid definitief achter ons ligt krijgt nieuwbouw van sociale huurwoningen weer een flinke impuls.

Infographic Opgeleverde woningen 2016 t.o.v. 2015